Strategi

Strategi

Beskrivelsen af Glentens strategiske målsætninger på denne hjemmeside er ikke en detaljeret beskrivelse af hvilke veje Glenten vil gå på de respektive, strategiske indsatsområder.

De er fastlagt i en samlet og detaljeret handlingsplan for de strategier Glenten har besluttet. Hvis du er aktivt medlem af Glenten, kan du ved henvendelse til Glentens kontor, rekvirere papir-udgaven af Glentens strategi, hvor de strategiske målsætninger, den detaljerede handlingsplan og tidsplanen for dem er klart og entydigt beskrevet.

 

Glentens strategi 2016, kan du se her.