Information

Overdragelse:

Glentens generalforsamlinger den 16. februar 2012 og den 22. marts 2012 har besluttet at antennetilslutningen ikke længere skal være personligt ejet, men tilknyttet den boligenhed (ejendom eller lejlighed), hvor den er tilsluttet.
Derfor kan der fra og med den 22. marts 2012 ikke længere ske overdragelse af antennetilslutningen.

Bero:

"At sætte i bero" betyder at Glenten sender en tekniker ud på adressen hvor der lukkes for signalet i standeren, til den som har ønsket bero. Bero betragtes som at man er hvilende medlem. Når kabelnettet bliver sat i bero kan man ikke modtage TV, radio, IP-telefoni eller Internet via antennekablet. Man kan have sin tilslutning i bero lige så længe som man ønsker. Det vigtige er, at det er ejeren af antennetilslutningen som skriftligt skal melde bero til Glenten. Vi sætter i bero med en måneds skriftlig varsel op til et nyt kvartal f.eks. hvis du ønsker bero pr. 1. juli skal Glenten senest have besked den 1. juni. Man kan ikke sætte i bero midt i et kvartal. Den nemmeste måde at melde bero på er via mail. En antennetilslutning som er i bero ejes fortsat og kan kun åbnes af ejeren eller når ejeren har overdraget den til ny ejer. Det koster ikke noget at sætte i bero.

Genåbning:

En tilslutning kan enten være i bero eller være restancelukket. For at en åbning af signalet skal kunne finde sted, skal ejerskabet være på plads og pakkevalg skal meldes til Glenten. Det koster 595 kr. at få genåbnet signalet. Hvis man har en restance skal denne også betales først. Glentevejs Antennelaug skal have pengene på kontoen førend vi sender tekniker ud på adressen. Når Glentens teknikere har fået opgaven i hånden, tager det normalt max. 3 dage inden at signalet er genåbnet (weekenden tæller ikke med). Du vil derefter modtage en faktura for det resterende kvartal. Der er ingen tidsfrist for genåbningen af et signal.

Pakkeskift:

Der er 5 forskellige pakker at vælge imellem. Hvert efterår er der en afstemning for medlemmerne, om hvilke programmer som ønskes i pakkerne, derefter stemmes der om dét, på generalforsamlingen i februar. Ændringerne træder altid i kraft pr. 1. april det pågældende år. Den pakke som er hos den enkelte, sidder i et filter som er placeret i en stander eller i umiddelbar nærhed af boligen. Således hedder det sig; "man flytter ind til den pakke som er på adressen og man fraflytter samme" Glenten kan ikke bare trykke på en knap men skal give Glentens teknikere besked om at køre ud på adressen for at skifte filteret. Derfor koster et pakkeskift 300 kr. som udelukkende går til løn, kørsel, forsikringer og materialer. Der er forskellige måder, at man kan melde pakkeskift på, den nemmeste måde, er via mail, der får du også en kvittering på dit ønske. Hvis man ikke har adgang til Internettet og vil sende slippen pr. post skal man være opmærksom på at gøre det i god tid.

Skift der meldes inden den 10. i en måned træder i kraft til den efterfølgende 1. F.eks. Pakkeskift er bestilt den 8. januar, vil efterfølgende træde i kraft senest den 1. februar.

Skift der meldes efter den 10. i en måned træder i kraft den 1. i måneden efter. F.eks. Pakkeskift er bestilt den 11. januar, vil efterfølgende træde i kraft senest den 1. marts.

Indstilling af TV-kanaler:

Glenten kan ikke og har ikke mulighed for at være behjælpelig med indstilling af TV kanaler. Hverken analogt eller digitalt. Dette med baggrund i at der er så mange forskellige typer og Glenten kender ikke alle manualer.

Medlemmer som ikke selv kan få hjælp til dette via en nabo, vicevært eller familie kan kontakte en TV og Radio forhandler som vist forneden, det koster hos disse forhandlere 350 kr. Det kunne være en fordel for medlemmer at måden, at gøre det på noteres ned af teknikeren, så man selv kan udføre det en anden gang. Ved digital søgning kan man se her i bladet, hvordan man gør det eller også på info kanalen og her på hjemmesiden. Der er forskellige ting som skal indtastes. Ellers henvises til TV´ets manual eller spørg din forhandler.

B&O, Klaregade 3, 5000 Odense C - tlf. 66141912
IC Radio, Odensevej 1, 5000 Odense C - tlf. 66150499
Klok Radio, Skibhusvej 88, 5000 Odense C - tlf. 66139677
OK Radio, Reventlowsvej 50, 5000 Odense C - tlf. 66114710
Radio & TV eksperten, Steenbachsvej 1, 5000 Odense C - tlf. 40165521

Flytning:

Når du flytter, er der flere faktorer som gør sig gældende. Som tidligere nævnt, er du ejer, så har du enten mulighed for at overdrage eller sætte i bero, hvor Glenten skal have skriftlig besked fra dig. Bor du derimod til leje og flytter skal du melde dette til Glenten eller bede din udlejer om at melde det til os (det er vedkommendes ansvar) Flytter du midt i et kvartal skal du og din udlejer ordne et evt. økonomisk mellemværende jer imellem.

Er du privat udlejer:

Som udlejer og ejer af tilslutningerne i dine ejendomme, har du mulighed for at lave forskellige aftaler. Enten kan du vælge selv at stå for opkrævningen, pakkeskift m.v. eller du kan vælge at lejerne selv står for betalingen og pakkeskift. Hvis du vælger at det er lejerne som skal stå for det, har du forpligtigelse til at melde til og fraflytninger til Glenten i god tid samt hvis lejerskiftet sker midt i et kvartal, at ordne det økonomiske mellemværende. Hvis et lejemål står tomt i en periode, hæfter du som ejer af tilslutning for fakturaen i periode. Det samme gælder eventuelle restancer fra lejeren.

Faktura:

Medlemmer bliver opkrævet en gang pr. kvartal. Enten opkræves man direkte af Glenten eller via sin udlejer. Nogen betaler pakke 1 over huslejen og differencen til en anden pakke til Glenten. Faktura bliver sendt ud kvartalsvis, og det koster 50 kr. i fakturagebyr, hvis man IKKE har tilmeldt sig til PBS. Bliver fakturaen ikke betalt, vil man modtage en påmindelse med et gebyr på 75 kr. og et varsel om at kabeltilslutningen bliver lukket uden yderligere varsel, hvis der ikke betales inden fristen.

Nytilslutninger:

Glentevejs Antennelaug dækker rigtig mange steder i Odense. Mange af stederne er der ikke installeret kabelføring fra standeren og ind til boligen. Derfor kan du kontakte os pr. telefon eller via mail og få oplyst om der er en tilslutning på din adresse eller om det er muligt at få det.

Internet:

Stofa leverer internet på de fleste adresse, du kan kontakter dem på tlf. 88 30 30 30 - Glenten har intet med det at gøre. Undtaget er de som bor i det tidligere Tarup Antennelaug, Kolibri Antennelaug, Søndermarken og Østparken Antennelaug da kontaktes Glenten. Det gælder for Internet at der som minimum skal være et aktivt signal i pakke 1.

Analogt og digitalt signal:

Glenten udsender færre og færre kanaler analogt, og flere i digitalt format. Har du en fladskærm med DVB-C tuner kan du modtage signalet digitalt som er det nye format for tv-modtagelse, i tillæg får du et bedre billede samt nogle ekstra kanaler. Hvis du ikke har indbygget DVB-C tuner kan du købe en boks hos os og dermed modtage signalet digitalt.

HD TV:

Glenten leverer mange HD kanaler gratis. Det eneste, der kræves er, at man har en af de moderne fladskærme eller boks med DVB-C tuner og MPEG4.

á la carte:

Á la carte er Glentens menu kort på de forskellige TV programmer som du kan købe i tillæg til den ordinære pakke. Man skal minimum have pakke 1 samt et digital tv eller boks med Conax. Der tegnes abonnement på en TV pakke.

Spørgsmål og svar

Find de mest stillede spørgsmål om medlemskabet af Glenten.

Klik her for at at se "Spørgsmål og svar"

Kontakt

Servicetelefonnumre:
Har du behov for support, kan du se kontaktinformation Klik her!Abonnementsspørgsmål:

Telefon:
66 14 41 77

Email:


Kontor:
Vagtelvej 1
5000 Odense C

Find vej til Glenten:

Personlig henvendelse:
Man.-Ons.: 12-14
Torsdag: 14-17
Fredag: 10-12

Telefonisk henvendelse:
Man.-Ons.: 10-13
Torsdag: 14-16
Fredag: 10-12