Afgørelse i voldgiftssag

Afgørelse i voldgiftssag mellem Glenten og Stofa

Voldgiftsretten har afsagt kendelse i en voldgiftssag, som Glenten har anlagt mod Stofa i 2014. Glenten fik fuldt medhold i sagen. 
Kendelsen betyder, at alle Glentens medlemmer fra og med den 1. januar 2017 kan få Glentens internethastigheder til Glentens priser.


Baggrunden for voldgiftssagen

En tidligere bestyrelse, har overdraget rettighederne til at drive internetforretning i dele af Glentens antenneanlæg til OE Kabel TV, som
blev opkøbt af Canal Digital. I 2012 opkøbte Stofa rettighederne af Canal Digital, og det er derfor, at det er Stofa, der i dag driver
internetforretning i dele af antenneanlægget.

Tidligere har der været en fælles forståelse om, hvornår Stofas rettigheder til at drive internetforretning i Glentens antenneanlæg
udløber – nemlig den 31/12-2016. På et møde i oktober 2013 meddelte Stofa imidlertid, at der er en opfattelse af, at aftalen udløber den
31/12-2018, og ikke den 31/12-2016. 

Derfor var Glentens påstand i voldgiftssagen, at Stofa skal anerkende, at aftalen udløber den 31/12-2016 – og det var den påstand Glenten
fik fuldt medhold i. Stofa havde i voldsgiftssagen 4 påstande mod Glenten, og Voldgiftsretten gav ikke Stofa medhold i nogen af dem.

En voldgiftskendelse betyder, at alle Glentens medlemmer fra og med den 1. januar 2017 kan få Glentens internethastigheder til Glentens priser.