Spørgsmål og Svar
Det analoge sluk den 4. april 2016

Spørgsmål og svar om slukning af de analoge tv-signaler

 

Hvorfor slukker Glenten de analoge tv-signaler?
Glenten leverer tv til medlemmerne i bedste billed-kvalitet, og Glenten har en strategi om at kunne tilbyde nye digitale tjenester.
Lige nu går den digitale udvikling meget hurtigt. Medlemmerne ønsker større valgfrihed – både når det gælder udvalget af
tv-kanaler, og når det gælder om at kunne se tv hvor man vil, og hvornår man vil. Medlemsønskerne kræver mere
kapacitet i vores antenneanlæg, og derfor slukkes for de analoge tv-signaler.

 

Hvordan ved jeg, om jeg kan se digitale tv-signaler?
Hvis du kan se DR3, som ligger i grundpakken, er dit fjernsyn klar til digitalt tv, og du behøver ikke at foretage dig noget.

Hvis du ikke kan se DR3, er det en god ide at tjekke, om du har søgt dine kanaler digitalt. 
De fleste fladskærme har automatisk kanalsøgning, men du kan få brug for at indtaste 
følgende værdier i dit fjernsyn eller din DVB-C-boks:

 

Frekvens:   434 MHz (434.000 KHz)

Symbolrate: 6875

Modulation:  64 QAM

NetværksID: 00001                        

  

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan se digitalt-tv?
Hvis du ikke kan se digitalt tv, skal du enten 
- anskaffe et nyt tv med indbygget digital (DVB-C og MPEG4 tuner), som kan modtage de digitale kanaler,
- eller anskaffe en digital boks til dit tv med (DVB-C og MPEG4 tuner)

 

 

Hvorfor fjerne noget, som virker fint for nogen?
Da Staten i 2009 slukkede for det analoge signal, blev der samtidig sat en udløbsdato på det analoge tv-signal via kabel-tv.
Man kan sige, at det analoge signal begyndte at blive forældet. Glenten har holdt liv i det analoge signal længere end nogen
anden antenneforening, men lige nu går udviklingen så hurtigt, at det ikke længere giver mening at have både et analogt
signal og et digitalt signal. Det er en naturlig udvikling.

 

  

Hvor mange medlemmer berøres, når de ikke længere kan se analoge tv-signaler?
Det er et skøn, men det vurderes, at ca. hvert 5 medlem i en eller anden grad vil blive berørt på et eller flere tv-apparater i husstanden.

Medlemsundersøgelsen fra september 2015 indikerede, at 98 % af vore medlemmer har mindst et digitalt tv i husstanden.

 

 

 

Hvad betyder det, at sætte antennetilslutningen i bero?

 

"At sætte antennetilslutningen i bero" betyder, at der lukkes for signalforsyningen til ejendommen/lejligheden. Når antennetilslutningen bliver sat i bero kan man ikke modtage TV, radio, IP-telefoni eller Internet, og man kan have sin tilslutning i bero lige så længe som man ønsker. Det koster ikke noget at sætte antennetilslutningen i bero. Det koster 595.- at få åbnet for signalet igen.

 

Hvad gør jeg, hvis antennetilslutningen er blevet lukket pga. restance?

 

Du kan gøre 1 af 2 ting.

Enten:

1. Betale restancen og genåbningsgebyret på 595 kr. (internet 100 kr.), hvorefter antennetilslutningen vil blive genåbnet, når det kan ses, at det samlede beløb er blevet betalt. Hvis du vælger det kontakt Glentens administration.

eller:

2. Lade antennetilslutning forblive lukket. Du hæfter stadig for betalingen af det kvartal som fakturaen vedrører, fordi Glenten har betalt programafgifter til sine leverandører for det pågældende kvartal. Derfor får du ikke refusion fra den dato, hvor der er blevet restancelukket, og resten af kvartalet. Eksempel: Der restancelukkes for antennetilslutningen 6. november, og kvartalsregningen betales efterfølgende. Der ydes ikke refusion fra den 6. november og til genåbningen faktisk sker. Den samme gælder internet.

Indbetales det skyldige beløb ikke, overdrages sagen til inkasso uden yderligere varsel.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg vil skifte tv-pakke?

 

Du skal bruge vores kontaktformular, som du kan se her: kontakt

Husk at skrive hvilken pakke du ønsker at skifte til. Et pakkeskift koster 300 kr.

 

Hvem kan sætte antennetilslutningen i bero?

 

Det er ejeren - og kun ejeren - af villaen/lejligheden hvor antennetilslutningen er, der kan sætte antennetilslutningen i bero. I nogle lejligheder, kan lejer dog sætte antennetilslutningen i bero. Kontakt venligst administrationen, hvis du er i tvivl. Det koster ikke noget at sætte antennetilslutningen i bero. Det koster 595.- at få åbnet for signalet igen. Antennetilslutningen kan sættes i bero med en måneds skriftlig varsel, til et kvartals udløb. Eksempel: Hvis du ønsker bero pr. 1. juli skal Glenten senest have besked den 1. juni. Det koster ikke noget at sætte antennetilslutningen i bero. Gældende Pr. 1. Oktober 2015: Opsigelsesvarsel ændres, så man nu kan sætte i bero pr. løbende måned + 1 måned.

 

Hvor lang tid tager det før end der kan genåbnes for tv-signalerne?

 

Det tager op til 5 arbejdsdage fra at Glenten har modtaget genåbningsgebyret, og til tv- signalet er genåbnet.

 

Hvordan får jeg genåbnet min antennetilslutning?

 

Det gør du ved at bede om det. Du kan kontakte os her: kontakt

 

Før end genåbningen kan foretages, skal:

- du have oplyst Glenten hvilken tv-pakke du ønsker.
- du have betalt genåbningsgebyret på 595 kr., og Glenten skal kunne se, at indbetalingen er foretaget.

 

Vær opmærksom på, at det tager det op til 5 arbejdsdage fra at Glenten har modtaget genåbningsgebyret, og til tv-signalet er genåbnet.

 

Hvordan får jeg indstillet mine tv-kanaler?

 

Vejledning til indstilling af dit tv er i alle medlemsbladene på midtersiderne. Også her: søg

 

Kort fortalt, skal du ind i tvets Menu og

Vælg Digital TV indstilling - vælg Kabel og evt. Hurtigscan. Har dit tv operatørvalg, f.eks: Yousee, Stofa eller Canal Digital, så skal du vælge "Glenten" eller "andet" og indtaste disse værdier.

 

Frekvens: 434.000 kHz eller 434 MHz
Netværks ID 1 eller 00001
Symbolrate eller modulation: 6875
QAM: 64

 

-----

Hvis du ikke kan selv, så kan du rette henvendelse til fx en radio/tv-forhandler, nabo, vicevært eller familiemedlemmer, der kan gøre det. Har TV-producenten ikke gjort det nemt, kan du se deres telefonnr. i vejledningen.
Det vigtige er, at fjernsynets vejledning for indstilling af tv-kanaler følges.

 

Glenten kan ikke og har ikke mulighed for at være behjælpelig med indstilling af tv-kanaler. Hverken analogt eller digitalt.

 

Hvorfor koster det 300 kr. at skifte tv-pakke?

 

Det gør det, fordi Glenten har udgifter til den ydelse, det er at skifte tv-pakke. De 300 kr. er en kostpris, og derfor tjener Glenten ikke penge på det. De 300 kr. går udelukkende til arbejdsløn, kørsel, drift og vedligeholdelse af biler, forsikringer og materialer etc., etc.

 

Hvorfor står der "faktura gebyr" på min faktura?

 

Det gør der, fordi betalingen ikke er tilmeldt PBS. Det koster 50 kr. i fakturagebyr, hvis man IKKE har tilmeldt betalingen til Glenten til PBS. Første faktura man modtager er uden faktura gebyr. Tilmelder man sig herefter ikke PBS vil man fremover få tillagt faktura gebyr på 50.00 kr., indtil man tilmelder betalingen til PBS.

 

Hvornår kan jeg skifte tv-pakke, og hvornår træder det i kraft?

 

Du kan på hvilket som helst tidspunkt give meddelelse om at skifte tv-pakke ved at bruge vores kontaktformular her: kontakt

Husk at skrive hvilken pakke du ønsker at skifte til.

Ønsker du pakkeskift OP, sker det inden for 14 dage.
Ønsker du pakkeskift NED, skal vi have besked inden den 10. i en måned, for at pakkeskiftet kan træde i kraft omkring den 1. i den efterfølgende måned, ellers bliver det først måneden efter igen.


Et pakkeskift koster 300 kr., og opkræves på førstkommende kvartalsfaktura.

 

Kan jeg få henstand med betaling af kontingent?

 

Nej, man kan ikke få henstand med betaling af kontingent. Det er Glentens faste vedtagene politik på det område.

 

Kan jeg overdrage min antennetilslutning til ny lejer?

 

Ja, ny ejer / lejer skal blot sende en mail til Glenten med ønske om overtagelse af Tv signal. Vi skal have oplyst det fulde navn, adresse, telefonnummer og mail adresse. Vi kan kontaktes på: kontakt

 

Koster det penge at få genåbnet en antennetilslutning?

 

Ja, det koster 595 kr. Disse 595 kr. er en kostpris, og derfor tjener Glenten ikke penge på det. De 595 kr. går udelukkende til arbejdsløn, kørsel, drift af biler, forsikringer og materialer etc., etc.

 

Koster det penge, at sætte antennetilslutningen i bero?

 

Nej.